Page 9 - Revista_Aripi_Culturale_nr1
P. 9

AȘTEPTÂND GLORII

                      CARE N-OR SĂ VINĂ NICIODATĂ


       Elena Buica-Buni
                 TORONTO

    Când amintirile mă duc în zariștea altor timpuri, la anii mai  clipelor prea repede curgătoare, dar încă mai speram la
    fragezi din zorile tinereții, cea trăită ca-ntr-un vârtej, cu  împlinirea marelui vis, fie chiar și într-un timp nedeterminat.
    acel avânt asemenea unei furtuni în piept, purtându-mă în
    zbor pe aripile visării, azi mi se arată înaintea ochilor un  Mă încrâncenasem muncind ca să mă împlinesc profesional,
    licăr de lumină și de căldură. Pe atunci aveam curajul celor  să-mi conturez personalitatea, să-mi cresc copilul ca să
    ce înfruntă genuni ale gândirii si trăirilor interioare fără sa  ajungă pe o treaptă mai sus decât mine, dar succesele
    le cunosc adevărata adancime. Retrăiesc cu bucurie toate  obținute nu mă mulțumeau, chiar dacă erau remarcabile
    amintirile năzbâtioasei tinereți, când bâjbâiam între real și  și strigam în interiorul meu: Cum, numai atât? Asta este
    ficțiune, perioadă care dăinuie cel mai viu de-a lungul vieții.  întreaga mea măsură? Ce mai urmează? Când și cum?
    Acei ani rămân vii prin propriul lor univers, ireductibili la
    realitate, capabili să ne facă a crede că putem atinge cerul  Apoi a venit și timpul să las în voie lacrima care curgea
    cu mâna sau că ar fi posibil să ne iasă în cale minunății,  pe dinăuntru pentru a spăla cenușa gândului care a ars în
    precun măreția gloriei.                așteptare îndelungată. Anii au trecut așa cum știu ei să treacă,
                                strecurându-se printre zilnicele noastre treburi. Treptat,
    Pe atunci, și eu, conform etapei de viață pe care o trăiam,  am învățat să pun în traistă doar atât cât încape. Conform
    credeam în existența unei realități despre care nu știam  legilor firii, și eu am trecut prin toate cele omenești, prin
    că nu există. Visam în mare taină la scaunul măririi. Nu-mi  ploi și soare, prin vânt și ceață, prin lumini și întunecimi,
    dădeau târcoale dorințele înavuțirii, dar mi se părea posibilă  prin frumuseți și urâțenii, prin spaime și candori, prin noroc
    întâlnirea cu laurii victoriei. Îmi doream împliniri spirituale,  și nenoroc, prin șanse și neșanse, prin împliniri și eșecuri,
    să fiu ca nimeni altul, să nu mă număr printre “mărunții”  prin cumpene ori mângâind sfințenia icoanelor și, uneori,
    oameni ”nevolnici”. Acum, amintindu-mi de Don Quijote,  alunecând în greșeli și în păcat, astfel, gustând din plin viața.
    privesc cu duioșie și cu înțelegere acea nestăvilită, dulce  Am devenit mai înțeleaptă și am înțeles că năzuința către
    zădărnicie în speranța împlinirii năstrușnicului vis. împlinire, setea de absolut din tinerețe, chiar dacă sunt greu
                                de atins, sau imposibilde realizat, sunt totuşi de neînlăturat,
    Pentru că zilele treceau și la orizont nu se iveau semnele  căci ele aparțin, esențial naturii și destinului uman.
    gloriei visate, începusem să scâncesc. Simțeam strâmtoarea


                                                         9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14