Page 7 - Revista_Aripi_Culturale_nr1
P. 7

Ploaie în Jeddah și Eteria – amintiri
    la Marea Roșie

    O ploaie zăpăcită, neobișnuită locului, o ploaie chiar
    netrebnică se legăna pe frunzele palmierilor și rupea florile
    inofensive ale buganvilliei din grădina vilei vecine.

    Ruxandra Cantacuzino iși amintea sunetul ploii pe acoperișul
    casei bunicilor din Snagov, casa în care încă s-au mai aflat
    câteva relicve din mobilele pe care și le amintea vag…o casă
    impunătoare cu ferestre mari, frantuzești, înalte aproape de
    tavan și coborând apoi ca o reverență spre parchetul de
    lemn lustruit, costițe costițe.

    Masa de stejar în jurul căreia se ridicau arogante peste vremuri
    10 scaune cu spătar înalt – rama sculptată în frunze suvițe,
    terminate țn vârf cu două profiluri subtile de acvilă. Pielea care
    le îmbrăca se lăsase prinsă cu ținte rotunde în carnea jilțurilor
    de-a lungul unei benzi de mătase groasă, aurită .

    Știa că pe unul din ele semnase forțat Tudor Vladimirescu
    pactul cu Eteria *. Ce soartă! Fără subtilități dar cu multe
    erori în conducerea mișcării dornice de fapt să salveze
    creștinii de sub puterea otomană…

    Ruxandra copila se lasa purtat de plăcerea cu care pronunța
    numele grecești…Ipsilanti….Hetairia…Da, Eteria care apoi
    l-a și ucis pe românul frumos și îndrăzneț, cu mintea ca un
    baltag bine mânuit îimpotriva oprimării otomane dar și  Încercă să se concentreze pe programul primit pentru
    a influenței fanarioților. Revoluția de la 1821. Câti mai știu  prima zi în Campusul Universității pentru femei unde
    astăzi frumusețile si zbaterile noastre pentru a rămâne  avea să predea Engleza un an, acolo, lângă Corniche de
    creștini și români?                  la Marea Rosie. Fusese avertizată că nu va fi ușor, o nouă
                                cultură opusul celei americane sau celei în care se născuse,
    De copilă, Ruxandra fusese îndrăgostită de istorie. Poate  între Carpați și Dunăre. În prima zi la Catedra, Ruxandra si
    pentru că bunica o așeza pe un scăunel a cărui tapițerie de  celalte două colege din State au primit câteva reguli deloc
    catifea verde încă se răsfăța aproape intactă spre bucuria  elaborate despre comportamentul pe campus, în clase și
    ei. Acolo, în fața chemineului de terra cotta cu flori de crin  față de studente… un șal care să acopere cruciulițele din
    în albastru, Maia îi spunea povești care părelnic se iveau în  jurul gâtului fiecăreia. Fără discuții despre religie, libertățile
    lemnele arse – jar - din castelul închis intre plăcile emailate.  femeilor sau încurajări să iasă din rigorile sub semnul
                                cărora s-au născut tinerele …
    Apoi, a venit o primăvara în care Ruxandra și toată familia
    au trebuit să se mute cu chirie undeva în Bucureștiul care  Venea din locuri în care libertatea gândirii și exprimării
    se sufoca sub noile legi, impuse de comuniști la exilarea  erau drepturi recunoscute atât femeilor cât și celorlalți
    frumosului si tanarului Rege Mihai al Romaniei. Atunci nu a  membri ai unei societăți care, chiar dacă fusese construită
    înțeles. Acum știa cât de schingiuită fusese istoria României! cu pistoale, își recunoștea legile și le urma. Incorsetată?
                                Nu, nu se simțea deloc încorsetată aici, între nisipuri și
    Din vechile jilțuri cu amintiri, rămăsese un “tron”, unul  poliție religioasă la colțuri de autostradă. Nu era felul ei nici
    mai înalt decăt celelalte, scăpat prin minune de neștiința și  să se teamă și nici să încerce să schimbe o țară, mai ales
    nepăsarea celor care luaseră cu japca acea casă a copilăriei.  aceasta. Bogată și îmbogățită prin petrol, “Saudia” rămânea
    Mobila a putrezit în pivnița unde o aruncaseră “tovarășii” a -  ciudat de îndepărtată de secolul deja 21, în ciuda clădirilor
    toate analfabeți! Dar nu și jilțul.          super modern și a molurilor extravagante. Putea încuraja
                                la gândire si visare pentru că, da, din visare se formează
    Tranșee                        treptat adevăruri.

    Luptăm in tranșeele noastre. Fiecare … în tranșeele săpate  Aștepta cu nerăbdare să ajungă la primul ei curs, să vadă
    de părinți, de bunici, de unchi și mătuși…de surori, frați și  fețele studentelor care, ca și profesoarele de fapt, își lăsau
    chiar de copiii noștri … …copiii…tranșee. Câteodată, tranșee  la intrarea în campus mantilele negre lungi, abaya, și chiar
    săpate de soți sau soți primind ajutor de la vecinii de drumuri  hijabul care unora le descoperea doar parțial ochii intens
    …trecători pur și simplu… stilete dibace în inimile noastre  negri.
    programate de Dumnezeu, unele, doar pentru iubire – altele
    autoprogramate în a face rău… își notă Ruxandra în jurnalul  Noaptea era frumoasă, așa cum obișnuia să ii spună fiicei
    de care nu se despărtea.                ei, Marilou, când era doar de câteva luni, plimbând-o la
                                                         7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12