Page 5 - Revista_Aripi_Culturale_nr1
P. 5

Daci nu era politically correctness şi că ei, stăpânii locului,
                                trebuia să tacă doar în limba lor…

                                Treceţi (dacă aveţi răgaz în iureşul asimilărilor lingvistice
                                din timpul pe care-l traversăm!) şi prin dicţionarul explicativ
                                al limbii române. Iar dacă vă opriţi la costumul popular
                                românesc, admiraţi-l în voie dar să nu vă miraţi că toate
                                (absolut toate!?) denumirile elementelor care-l întregesc
                                pe acesta derivă (asta da derivă!) din latină, slavă, bulgară,
                                greacă (străveche, veche, nouă, mijlocie, fistichie…) turcă,
                                ţurcă, albaneză, maghiară, spaniolă, albioneză, şi, de veţi
                                scotoci mai bine, până la destrămare (!) dimia iţarilor sau
                                borangicul iilor, cu siguranţă veţi găsi şi ceva termeni
                                (germeni!) de sorginte malgaşă, poznaşă, hindusă – indusă,
                                aborigenă, corcoduşă, negruşă, wikingă, chineză, niponă,
                                polonă, afonă…

                                Scoțând dar de pe ei costumul popular… multilingv (de cel
                                național neamul nu avea neam știre!), Dacii și-au păstrat cu
                                strășnicie doar pielea pe care nu și-au dat-o decât odată cu
                                capul.

                                Și uite-așa, din împrumuturi… nerambursabile la banca
    Cum noii veniți n-aveau de pierdut decât lanțurile (a, nu, asta  mondială de graiuri, a luat naștere „graiul pâinii, limba
    e din altă poveste!) și, cum erau peste măsură de înfometați,  vechilor cazanii” – Limba Română.
    când au dat de aurul lui Decebal prin nemernicia unui
    trădător (şi pe atunci erau astfel de lichele deși nimeni nu  Dar oricât de mult s-au străduit purtătorii de alte palabre
    se gândise să le facă vreun apel scris!), nu s-au mai dat duși  să modeleze, să întineze, să schilodească, graiul dacic după
    până nu au pus carele să facă drumuri care, toate, duceau la  rătăcirea gândului lor, s-au împotmolit cu toții în adâncul de
    Roma … aurul de la Sarmisegetuza…           înalt al sufletului românesc topit în dorul-dor.


    Au venit mai apoi rânduri-rânduri migratorii… Cu limba lor  Acolo și-au pus Dacii la păstrare mierea de crâng a graiului
    cu tot.                        lor sacru – DORUL ca miez fierbinte al limpezimii din
                                Cuvântul din care a izvorât și continuă să se întoarcă la
    Dacii le-au asimilat-o repejor şi pe a acestora. S-ar crede (s-o  izvoarele dintâi, din nor, din tăcere, din lacrimă, din viers,
    creadă cine vrea!) că încă de pe atunci limba strămoșilor  Limba Română.

        A coborât un dac de pe columnă,
       Ziceau drumeţii trecători prin Roma,
       Uimiţi, ne-ncrezători ca sfântul Toma;              Tu-mi spui de-o toamnă.
       Dar acel Dac plecat de lângă turmă               Eu nu ştiu să mint.
          Nu cobora ci încerca s-ajungă               Tu mă răneşti cu vorbe de alint,
         Pragul înalt al neamului, izvorul              Eu c-un surâs-tăcere te dezmierd
         C-un Decebal-Traian biruitorul.               spre a mă regăsi cât să mă pierd
                                       de tot pustiul şi de lume când
        A coborât un dac de pe columnă                dă să înfloare tremurul de gând
         Şi-a tresărit o umbră de Roman: A COBORÂT          că m-ai putea iubi şi, bunăoară
       Spune-mi, străine, cum se osebesc                să-mi fie dată dragostea de-o oară
       Învinşi şi-nvingători? Şi-a zis Cârţan: UN DAC   TU-MI    la care şi luceafărul din cer
        Lumea-i o turmă rătăcind sub zări               a tot râvnit când tainicul mister
       Dar neamul meu e-n cremene zidit;  DE PE     SPUI...   l-a fost robit cu greul unui dor
          Deşi crucificat de mii de ori, COLUMNĂ          ştiut numai de omul muritor…
         Din el răsar mereu tot alte flori,             Eu dorul-dor îl ştiu, tu nu mă crezi,
         Lumina să o ducă mai departe. DE PAULA ROMANESCU      livezile vieţii nu dau doar poame verzi
      Suntem Daco-Romani fără de moarte.                şi timpul trece, aurul din păr
       Învinşi? Învingători? Ce mai poveste!              se face-argint
               Neamul meu este!                 iar stelele ne mint,
     Atunci la Roma-n miez sfânt de Columnă                           ne mint,
         Umbrele toate-au tresărit şi, mii                            ne mint
       De Daci sculptaţi în miez de umbră                                cu adevăr…
        Au murmurat: Şi umbrele sunt vii!


                                                         5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10