Page 3 - Revista_Aripi_Culturale_nr1
P. 3

Elisabeta
           LOCURI ȘI OAMENI DE LEGENDĂ             IOSIF

            Locul unde bântuie spiritul

            lui Vlad Țepeș                                stare jalnică”. De-abia în 1991 Patriarhul Teoctist hotărăşte
                                ca mânăstirea să redevină loc al călugărilor. După aproape
                                555 de ani de frământări şi de evenimente istorice au
                                început lucrările de restaurare. Un act reparatoriu la care
                                s-au implicat şi edilii judeţului şi ai localităţii.
                                 Odinioară o zonă în mijlocul mlaştinilor, insula capătă azi
                                noi valenţe şi prin Balta Comana – un complex de ecosisteme
                                umede, habitate ocrotite, cu specii rare de plante. De fapt,
                                aici s-a format, de-a lungul vremii, o a treia Deltă a României,
                                după Delta Dunării şi Insula Mică a Brăilei.
                                 La Comana, aflată la numai 35 de kilometri de capitală, s-a
                                conturat din 2011 un domeniu unic – Resort Casa Comana
                                – unde un om de afaceri localnic a înţeles mesajul lui Vlad
                                Ţepeş. ”Am luat în serios semnul focului, dintr-o zi a morţii
                                domnitorului, când clădirile ridicate de mine au dispărut sub
                                flăcări”. Gelu Pălămaru a creat aici, apoi, ceea ce se cheamă
                                ”un depozit de istorie”, amintind prin inscripţii şi prin crearea
      Există zone în care mărturiile, sensurile, simbolurile,  atmosferei epocii, de domnitorul care i-a dat viaţă mânăstirii
    miturile sau legendele vorbesc de un întreg proces istoric.  voievodale, sfinţind locul prin ceea ce face în această zonă,
    Ele au o vibrație mai adâncă decât alte locuri, reușind să  neuitând şi de familia Cantacuzinilor. Spun acest lucru,
    transforme, cum afirma Constantin Noica ”haoticul în  fiindcă am văzut cu câțiva ani în urmă, în hotelul pe care îl
    cosmic.” Așa cred că s-a întâmplat la Comana, pământul unde  conducea, câte o poveste ”scrisă” în fiecare cameră. Există
    timpul cosmic s-a identificat cu cel care a creat acest loc –  apartamentul vornicului Şerban Cantacuzino, de exemplu,
    Vlad Țepeș, domnitorul care l-a autentificat pentru viitorime  sau camera Elinei cu portretul său iar în alte încăperi, care
    și care revine din când în când, bântuindu-l (bântuindu-i) și  poartă numele Cantacuzinilor munteni, câte o pictură care
    astăzi…                        reprezintă un element din epocă. Există şi portrete pentru
      Așa s-a întâmplat în 2010, când la Comana s-a iscat  fiecare prinţ sau o „legendă”, aflată uneori în pictura murală,
    un foc năprasnic! Coincidenţă sau nu, chiar într-o zi de  alteori inspirată de flora deltei, personalizându-se camera şi
    decembrie, în care murise cu multe secole în urmă Vlad  prin mobilier sau prin pictura tavanului.
    Ţepeş! Localnicii susţin că multe s-au întâmplat mai mereu şi  Ansamblul creează atmosfera epocii. Se continuă totul
    datorită ”sufletului neliniştit al domnitorului, fiindcă asta şi-a  în curtea imensă, cu Pivniţa Marelui Paharnic, amintind de
    dorit, ca locuitorii Comanei să nu-l uite! iar istoria convieţuirii  crama domnească de pe vremea lui Vlad Ţepeş. O pasarelă
    sale şi al întâmplărilor istorice de pe aceste meleaguri să  conduce spre Hanul Poştalionului, drum de promenadă
    supravieţuiască veacurilor”.              spre Delta Neajlovului. Iubitorii de natură fac şi plimbări
      A fost de ajuns un semnal, prin care domnitorul a denumit  cu barca. Se păstrează, astfel, o insulă de tradiţii, aflată în
    o insulă aflată în mijlocul mlaştinilor. S-a întâmplat atunci,  zona Neajlovului. Se încurajau formaţiile locale să dea
    când Vlad Ţepeş a menţionat într-un hrisov (27 septembrie  spectacole de muzică şi dansuri specifice locului, creându-
    1461) toponimul Comana şi hotarul mânăstirii ”până unde  se diferite evenimente tematice. Totul se continuă cu un parc
    se împreună cu Balta Comanei, drept în iezerul Câlniştei  de aventură creat pentru concursurile copiilor şi pentru
    ”. Evenimentele istorice succedate în timp – despre care  competiţiile adulţilor, călărie, pescuit. În acest perimetru
    vorbeşte, două secole mai târziu, şi Paul de Alep (1657), cel  se află și un aerodrom. S-au organizat acţiuni culturale,
    care îl însoţea ca secretar pe Patriarhul Macarie de Antiohia  transformându-i numele în renume. A venit însă, anul de
    în călătoria acestuia prin Ţara Românească – au transformat  restriște în care trăim. Să sperăm că totul va reveni la normal.
    Comana într-un loc de pelerinaj domnesc, insula fiind şi  Sau e nevoie, cum spunea un localnic, ”să dea iar un semnal
    posesoarea unor inscripţii pe lespezile de pe mormântul  Vlad Țepeș” ?!
    acelora, care au trecut această ctitorie domnească în seama  Să nu uităm, că în această zonă s-a conturat, de fapt,
    Cantacuzinilor.                    ”Cultura Comana”, aşa cum ne aminteşte Nicolae Iorga:
      Încă două sute de ani mai târziu (1860) Cezar Bolliac,  ”Când Occidentul a pornit spre Orient, când răsăritul şi-a
    vizitând Comana în vederea secularizării averilor   dat mâna cu apusul, când Nordul a vrut să se întâlnească cu
    mânăstireşti, consemnează că mânăstirea se afla ”într-o  Sudul, aici s-au întâlnit”.
   1   2   3   4   5   6   7   8