Page 2 - Revista_Aripi_Culturale_nr1
P. 2

Sumar                        La început de cer
   EDITORIAL         GRĂDINA             De astăzi, „Aripi Culturale” și-a luat zborul pe cerul

    2 La început de cer  CU POEȚI           cultural al Bucureștiului. Odată cu acest prim număr au
                               ieșit la lumină speranțe, visuri și multe planuri de viitor.
                12 Chemarea găurilor negre Această revistă este poarta deschisă pe care pot păși atât
   LOCURI          12 Icoană          scriitorii consacrați cât și cei care se află la început de
   ȘI OAMENI         12 Dorinţă în astral    drum. Diamantele spirituale, care se află închise în întu-
                12 Apus de soare în Bărăgan
   DE LEGENDĂ        12 Colegilor mei din seria 1962,  nericul sertarelor, pot vedea mai devreme lumina tipa-
                               rului. Pe lângă poeziile și proza ieșită de sub pana inimo-
                  la cincizeci de ani
    3 Locul unde bântuie spiritul  13 Trag perdeaua de umbre șilor noștri colegi și prieteni, revista își dorește să atingă
     lui Vlad Țepeș     13 Deschid ușa       bornele culturale atât de dragi poporului român. Nu vor
                13 Pe creasta munților   lipsi interviuri cu personalități, prezentări ale unor eve-
   LIMBA           13 La cascadă        nimente care se desfășoară în cinstea unor mari oameni
                               de cultură, recenzii de carte, critică literară și prezenta-
   NOASTRĂ          13 De vei uita iubirea noastră rea unor locuri magice, cu o încărcătură bogată în istoria
                13 Tu-mi spui…
    4 Şi limba dacilor, şi sufletul           noastră.
     românesc, spun de aceeaşi  PICĂTURA
     istorie                        În materialismul unei lumi guvernate de strălucirea
    5 A coborât un dac de pe  DE ZÂMBET        galbenilor, aplecarea spre cultură este o necesitate, ea
     Columnă        14 Plimbarea de seară    reprezintă celălalt taler al balanței, cel care ne ține lu-
    5 Tu-mi spui...     15 Pe bolovan        mea în echilibru. În acest context, orice publicație cul-
                               turală reprezintă o binevenită gură de aer, o luminoasă
   GÂNDURI DIN        RECENZII           pătrundere în sufletul cald al omului. Între aripile acestei
                               reviste vom găsi trecutul care ne definește ca societate,
   DIASPORA         16 O biografie teologică a  ca români, ca indivizi gânditori care au avut privilegiul să
    6 Fântâna Regelui     Sfântului Închisorilor, Ionuț  se nască pe acest petic de pământ binecuvântat, și toto-
    9 Așteptând glorii care n-or să  Țene – Valeriu Gafencu dată aici ne vom regăsi și viitorul prin noile creații literare
     vină niciodată     17 Nicolae Mareș - Lucian Blaga -  care se nasc în fiecare zi.
   10 Recviemul toamnei    traducător, traductolog
                                Revista „Aripi Culturale” nu se dorește a fi doar o por-
   PROZĂ           DIALOGURI          tavoce a scriitorilor, întrucât cultura românească nu se
                               rezumă doar la acest capitol. Sculptura, arhitectura, mu-
                LIBERE
   11 Poveste sub floare de cireș            zica, pictura, artele vizuale precum grafica sau fotografia
                19 Despre poezie  cu poetul Paul  sunt doar câteva exemple a ceea ce vom regăsi în viitoa-
                  Daian           rele numere ale revistei.
                                Să nu uităm de diaspora ! În lumea de astăzi, în care
                               aproape un sfert dintre români sunt în afara granițelor,
                               este important pentru noi ca efervescența culturală din
                               comunitățile celor care își duc traiul pe alte meleaguri să
                               fie prezentă în paginile „Aripilor Culturale” ca să-și regă-
                               sească drumul firesc pe cerul culturii românești.
               CULTURALE             Cu adâncă recunoștință îi amintim pe cei care au ales
                               să ne fie alături încă de la primul număr. Elisabeta Iosif,
                               cu o rubrică permanentă despre case memoriale - scrii-
   PUBLISHER:                       tori, pictori muzicieni, locuri istorice, cu tradiții etc. Apoi,
   NETPRESS CONSULTING                  Smaranda Livescu (alias Magda Cazali) s-a hotărât să ne
                               aducă la fiecare număr dorul și gândurile bune ale dias-
   REDACTOR ȘEF:                     porei românești. Paula Romanescu a ales să ne răsfețe cu
   Răzvan ȘERBU
   Tel: +40 744 135 444 | redactia@aripiculturale.ro  pana sprințară și cu strălucirea propriei personalități în-
   EDITOR ȘEF:                      tru desfătarea cititorilor. Elena Trifan va scoate în eviden-
   Elisabeta IOSIF – Locuri și oameni de legendă     ță printr-o critică spumoasă și plină de farmec meritele
   EDITOR DIASPORA:                    și defectele celor care îndrăznesc astăzi să-și publice căr-
   Smaranda Livescu                    țile. Totodată, domnia sa ne va plimba și prin multe alte
   EDITOR CRITICĂ LITERARĂ ȘI EVENIMENTE:         repere culturale de pe harta culturii românești. În final,
   Elena Trifan                      regăsim în primul număr autori valoroși precum: Dragoș
   REDACȚIA:
   redactia@aripiculturale.ro               Niculescu, Elena Buică-Buni, Luminița Cojoacă, Luminița
   LAYOUT&PHOTO EDITOR: graficadesign.ro         Ghiur, Mihai Ghiur, Virgil Ciucă și Vărzaru Domnica.
   DTP&PREPRESS: graficadesign.ro                                   Succes !
   Coperta I: Dragoș Pătrașcu „SOARELE ÎNDOIELII”                        Răzvan ȘERBU
   (tehnica - acrilic pe pânză, dimensiunea 120 / 110cm)
   1   2   3   4   5   6   7