Page 10 - Revista_Aripi_Culturale_nr1
P. 10

gânduri din diaspora   Și iată că, acum, mi se arată la orizont deceniul care începe  mare. Meschina vanitate, când ți-a atins ființa cu degetele
   pentru mine cu cifra 9. Ce știam înainte despre această etapă  ei catifelate, nu te mai scapă din mână, nu te mai poți salva.
   a vieții? Că e timpul când dăm vama neputinței, suferințelor
   fizice, că gesturile aprige ale voinței de odinioară se reduc…  De atunci, tot cioplesc la această împlinire și trăiesc cu
   și că trebuie să privim totul cu compasiune.      bucurie fiecare succes pe acest plan, oricât de mic ar fi.
                               Mă las furată de frumusețea și de adevărul cuvântului bine
   Ce meditez despre vremelnica noastră existență acum, când  cumpănit, de tăinuitele înțelesuri care, în tinerețe, treceau
   mă aflu departe de fiorul existențial al acelei etape de viață? neobservate. Nici acum nu încetez să lupt pentru a învinge
                               pizma, încrâncenatele invidii stârnite de câte un biet
   Acum, în viața mea întomnată, adunând mierea de învățătură  succes obținut cu multă trudă. Lupt să depășesc propriile-
   a anilor trăiți, dau trânta să dezleg semnele încifrate ale  mi răvășiri și neputințe, inerente vârstei. Mă străduiesc să-
   scurgerii timpului. Privind spre mișcările interioare, am  mi păstrez bruma de candori, să rămân o ființă luminoasă.
   observat cu deplină satisfacție, că ceea ce credeam cândva  În fața urii, a nedreptăților, a lipsei de recunoștință sau
   despre senectute, nu se confirmă întru totul. Un bob de  respect, astăzi am puterea de a sta drept și de a rămâne
   speranță și o licărire de noroc mai dau culoare acestei  senină în interiorul meu. Dintre toate avariile, fie ele cele
   etape de viață. Trăirea interioară rămâne vie, dorința de a  fizice, specifice vârstei mai înaintate, fie acele rele ce îmi
   trăi după propria voință e neschimbată, nu încetăm a lupta  stau în cale, așa cum sunt legile firii, am puterea să aleg
   împotriva clipelor prea repede fugare, dar, instinctiv, ocolim  cărămizile din dărâmături și să-mi reconstruiesc ființa
   schemele austere de altădată și ne auzim cuvintele cum cad  interioară. Mi-e mai ușor acum să nu mă împotrivesc
   în cascade blânde, cu aer meditativ.          legilor înalte ale firii omenești.

   Acum știu că Domnul a rânduit ca toate să vină la timpul lor  Deși neliniștitul vuiet din mine s-a domolit, totuși vigoarea de
   și că în toate e o măsură. Nici nu ar fi frumoasă tinerețea  altădată nu m-a părăsit total, am mai păstrat ceva din râvna
   fără visare, nici bătrânețea fără înțelepciune. Am înțeles că  împlinirii, căci întreaga viață a omului este o neîntreruptă
   gloria se poate găsi și în fapte mici, făcute din iubire. M-am  speranță. Acum știu mai bine să las mai mult loc gândului
   împăcat cu acest gând când am înțeles că și liniștea poate fi  mai bine cumpănit, iar clipele de odinioară care mă mai
   fecundă, oferindu-ne taine de negrăit, învăluite în deosebite  vizitează le primesc cu înțelegere și cu blândețe. N-am
   frumuseți. Și, astfel, s-a luminat în mine scânteia unui  renunțat la visul împlinirii mele ca om.
   gând, să continui a scrie și a-mi publica trăirile stârnite de
   frumusețea și miracolul lucrurilor înconjurătoare, potențând,  Și, ca o concluzie, privind în urmă, știu că viața mea nu ar fi
   în felul acesta, împlinirea ființei mele interioare. putut să se desfășoare altfel și, chiar de nu am întâlnit gloria
                               cu laurii ei și oricât de firavă e urma lăsată de mine, știu că
   Poți visa la glorie și pe acest tărâm al scrisului, dar acum știu  nu am trăit degeaba și sper să nu se stingă prea repede
   că, luptând în acest scop, poți deveni vanitos și primejdia e  candela amintirii trecerii mele pe acest pământ.
     RECVIEMUL TOAMNEI                          Rămân sedus la jocul de culori
                                        Prin frunzele lovite de lumină
                                        Când țipete stridente de cocori
            Virgil Ciuca                      Reverberează pe bolta senină


                                        Se-adaugă pădurii încă-o toamnă
              FOREST PARK, NEW YORK, 1/29/2020
                                        La altele care-au trecut demult
                                        Concertele pentru Distinsa Doamnă
                                        Sunt amânate sine die-ocult

                                        Neliniștite ramuri desfrunzite
                                        Se pleacă adierilor de vânt
                                        Frumoasele pădurii despletite
                                        Aleargă ca lovite de descânt
                                        Se mai aud ciripituri prin ramuri
                                        Ici, colo, mai planează câte-un stârc
                                        A trecut vremea jocului cu flamuri
                                        Apa din lac adoarme într-un smârc

                                        Ascund poteci frunzele ruginite
                                        În timp ce simfonia de tăceri
                                        Omagiază vremuri neîngrădite!
                                        Un recviem ascunselor plăceri.


   10    ARIPI CULTURALE
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15